ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล


ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
เร็ว
91  75.2%
ปานกลาง
12  9.9%
ช้ามาก
11  9.1%
ช้า
7  5.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  121
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 03 กรกฏาคม 2013 เวลา 16:02 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2019 เวลา 12:43 น.