ดาวน์โหลดสื่อวิชาการ

 

Most downloaded files in this section

ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ CIP (แบบฟอร์มขอข้อมูลทางบรรณานุกรม/ข้อมูลบรรณานุกรมหนังสือ CIP)
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์) (แบบฟอร์มขอข้อมูลทางบรรณานุกรม/เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์))
เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (แบบฟอร์มขอข้อมูลทางบรรณานุกรม/เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN)
เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN (แบบฟอร์มขอข้อมูลทางบรรณานุกรม/เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN)
Powered by Phoca Download
สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
บริการภาครัฐต่างๆ