Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

ทำเนียบบุคลากรห้องสมุด

 

นายวิทยา ประเทศ

หัวหน้าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางสาวอรปวีณ สันคามิน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางพัชรี ทองฝังพลอย

พนักงานธุรการ ระดับ ส3

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อนนางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ

บรรณารักษ์

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 15 เมษายน 2020 เวลา 10:10 น.)

 
บริการภาครัฐต่างๆ