Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด
สืบค้นฐานข้อมูล ThaiLIS

ทำเนียบบุคลากร

1. นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร

บรรณารักษ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร


2. นางกูนกานต์ ปาจรีย์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


3. นายพิกุล แก้วโชติ

บรรณารักษ์


4. นางสาววราภรณ์ ยี่โต๊ะ

บรรณารักษ์


6. นายอธิชาติ สนธิรักษ์

เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์


7. นางพัชรี ทองฝังพลอย

เจ้าหน้าที่ธุรการ (ด้านบริการลูกค้า)


 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2022 เวลา 09:26 น.)

 
คนที่กำลังออนไลน์
เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระบบกรมอนามัย

สภาพอากาศวันนี้
ผู้ให้ข้อมูล
 
สำรวจความคิดเห็น
ความน่าสนใจของข้อมูล
 
ความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
 
วารสาร HEALTH

Links ที่น่าสนใจ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์

บริการภาครัฐต่างๆ