Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

หน่วยงานกรมอนามัย

หน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย

 

 

หน่วยงานส่วนภูมิภาคกรมอนามัย


 • ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
 • ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
 • ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
 • ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 • ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
 • ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 • ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
 • ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
 • สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
 • ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ ลำปาง
 • ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่
 • แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:33 น.)